Calling From Yahuah

Derek Prince : Wezen, Weduwen, Armen en Verdrukten Gods Hart!!!

 

 

welkom op deze website; hier delen wij details over Johan's Goddelijke roeping om te zorgen voor de wezen, voor de straatkinderen en voor de weduwen.

Op dit moment is het werkveld in Rwanda en Johan gelooft en hij verwacht dat vele landen zullen volgen omdat er zware tijden gaan aanbreken.

 

Graag willen wij beginnen met een korte uitleg over het gebruik van namen als Yahuah en Yahushua op deze website.

Het is niet de bedoeling om anderen te forceren om deze namen te gebruiken.

Wij zijn allemaal in ons eigen proces en de Heilige Geest zal het op Zijn tijd aan een ieder openbaren.

 

Yahuah? God? Moet je een gelovige zijn om deze website te lezen?
Nee, onze Hemelse Vader kan iedereen gebruiken/inzetten zoals Hij wil.
 
Lees maar eens Johans getuigenis (zie “Johans roeping door God/Yahuah” hieronder). Hierin leer je hoe hij tot het geloof in God/Yahuah gekomen is en hoe hij vervolgens zijn hele leven aan Hem wijdde. Als gevolg hiervan werd hij een volgeling van Jezus Christus/Yahushua.    
 

Wie zijn Yahuah, Yahushua en De Heilige Geest?

Over de hele wereld heeft men verschillende benamingen voor Yahuah. In Nederland zeggen veel mensen God.
Andere zeggen weer onze Hemelse Vader, onze Schepper, Yahweh, Jehova of God van Israël.
Het belangrijkste is dat we allemaal weten dat Hij de enige ware God is en dat de Bijbel Zijn woord is.  
Zo wordt ook Zijn Zoon Yahushua (verkort Yeshua), die velen kennen als Jezus Christus, over de hele wereld anders genoemd.
 
Denk aan Onze Heer, Zoon van de Levende God, het Levende Woord, de Alpha en de Omega, Jesjoea, Koning en Redder.
De Naam Yahushua betekent "Yahuah/God redt".  
 
De Heilige Geest, die je ontvangt na het aannemen van Jezus Christus/Yahushua als je Redder, krijgt ook verschillende Namen. In het Hebreeuws heet Hij bijvoorbeeld Ruach Hakodesh.  
 
Mocht je ongelovig zijn, zoals velen van ons ooit waren, dan heb je waarschijnlijk wat uitleg nodig.
Yahuah hield zoveel van de mensen, die Hij had geschapen, dat Hij wilde dat niemand verloren zou gaan, maar dat eenieder het eeuwige leven zou hebben met Hem.
Hierop heeft Hij Zijn Zoon, Yahushua, naar de aarde gestuurd om gekruisigd te worden en om daarmee Zijn leven te geven voor onze zonden tegen onze Vader en Schepper.
Wanneer mensen Yahushua als hun Redder aannemen, dan komt de Heilige Geest in hen wonen.
De Heilige Geest werkt door mensen heen om hen te veranderen naar het evenbeeld van Yahushua, mits zij hiervoor openstaan.
Een van de manieren waarop de Heilige Geest kan leiden, is door tegen mensen te praten, zoals bij Johan de gehele dag het geval is. Wat de Heilige Geest zegt, is afkomstig van Yahushua, ingegeven door Yahuah.  
 
Johans Roeping van Yahuah (Calling from Yahuah in het Engels).
Johan had lange tijd in duisternis geleefd, ver weg van Yahuah.
Zijn oma was de enige, in zijn familie, die de Bijbel las en die bad.
In 2006 had Johan een erotische club en verkocht hij seksartikelen in clubs en bij de dames van plezier. Op een dag werd hij aangesproken door een Poolse klant van 60+ die hem vertelde dat hij niet thuis hoorde in het wereldje waarin hij werkte en dat hij moest bidden. Hij wist niet eens tot wie en hij vroeg dit aan haar. Ze gaf aan dat hij dat wel zou ontdekken.

Op dat moment had hij al een paar weken problemen met het betalen van de huur voor een grote loods, die hij gebruikte voor zijn club. Niemand wist hiervan. Op een avond begon het te spetteren en Johan schreeuwde naar Yahuah: “Ben je daar?

Laat jezelf zien dan!” Hij vertelt dat het meteen begon te stortregenen in combinatie met zware onweer en bliksem.

Johan schreeuwde toen opnieuw naar Yahuah “Dit is niet wat ik nodig heb! Ik heb geld nodig!”

Binnen 15 minuten kreeg hij een telefoontje van een klant en die avond verdiende hij heel veel geld.  

Om drie uur, diezelfde nacht, werd Johan wakker gemaakt door een zachte stem, die later de stem van de Heilige Geest bleek te zijn. “Johan, tel je geld,” zei De Stem. Johan deed wat hem werd opgedragen en het was EXACT de huur van de loods; 1,325 euro. Zodra hij dit doorhad, viel Johan op zijn knieën en hij zei: “God, hier ben ik dan. Doe met me wat U wil. Ik geef me helemaal over”.

Op dat moment ontving hij de Heilige Geest, zonder daarom te vragen, en sprak hij plotseling in onbekende tongen.    

Zijn leven veranderde drastisch vanaf dat moment.  

In 2009 werd de club gesloten door de hand van Yahuah.

In september 2012 leidde de Heilige Geest Johan op wonderlijke wijze naar een (Braziliaanse) kerk. De pastoor vertelde hem dat hij, als eerste blanke man, een gebedsverhoring was, waarna hij Johan zijn eigen bijbel gaf. 

Je ziet dat het zes jaar geduurd heeft, voordat Johan naar een kerk ging en voordat hij een bijbel had. Dit ontstelde hem zodanig dat hij uitriep naar Yahuah; "iedereen die mijn stem hoort en iedereen die in mijn ogen kijkt, zal dichter bij u komen". Natuurlijk hoorde Yahuah zijn hartenkreet en Hij handelt er vandaag de dag nog steeds naar. 

Op 16 november 2013 veranderde Johans leven voorgoed nadat hij Yahushua als zijn Heer en zijn Redder had aangenomen en hij dus een van Zijn volgelingen/discipelen werd. Johan wijdde zijn hele leven en zijn hart aan Hem.  
Acht dagen later werd hij gedoopt in water in zijn tweede kerk.
Vanaf dat moment scheidde Yahuah, Johan van de wereld, van zijn werk, van zijn familie en van zijn vrienden. In die tijd zat hij in de school van Yahuah en hij leerde om alleen op Hem te vertrouwen. Yahuah was zijn dagelijkse voorziener en Johan leerde om geleid te worden door de innerlijke stem van de Heilige Geest. Veel wonderen en getuigenissen zijn uit deze periode gekomen.  

Start van Calling from Yahuah (Roeping van God)

Midden 2017 schreeuwde Johan het opnieuw uit naar zijn Hemelse Vader toen hij wilde weten wat diens roeping was voor zijn leven.
Op dat moment had hij al meerdere profetieën, dromen en visioenen ontvangen.
Wanneer Johan hierover praat, geeft hij aan dat dit een intense tijd was;  
Maandenlang heeft hij gesmeekt, gehuild, gevast en gebeden naar Yahuah.
Hij heeft zelfs staan stampen op de vloer waarbij hij maar bleef roepen “Voor het einde van het jaar moet ik het weten!
Voor het einde van het jaar moet ik het weten!” Het ging er heftig aan toe, zegt hij.
Alles om zijn roeping maar te weten te komen; de reden waarom hij op deze aarde was/is?  
Dit is wat de Almachtige Schepper van ons wil zien; Dat we het menen!!!
Natuurlijk hoorde Yahuah hem, en Hij gaf antwoord.  
 
Zo gebeurde het dat Johan op een avond door de Heilige Geest naar het boek van Derek Prince, “ Ontdek Gods Hart voor wezen, weduwen, armen en verdrukten”, werd geleid.
Hij las het boek diezelfde avond uit. Toen hij klaar was, stroomden de tranen over zijn wangen.
Hij had zijn antwoord: zijn Hemelse Vader had hem op aarde gezet om Zijn wezen en straatkinderen te ondersteunen op iedere mogelijke manier.  
Terugkijkend naar zijn oude leven, geeft Johan aan dat het allemaal logisch was; Hij had altijd al iets gehad met Afrika en zijn ouders noemden hem al “Johannes de Doper” toen hij een jaar of 8 oud was.
In de Bijbel is Johannes de Doper voor Yahushua uitgestuurd om de weg voor hem vrij te maken (Marcus 1:1-9).
Johannes de Doper kreeg de Heilige Geest al toen hij nog in de baarmoeder zat.
Ook de manier waarop Johan de Heilige Geest ontvangen heeft, is niet gebruikelijk.   
 
De families van Calling from Yahuah:
Er waren 3 families, maar wanneer mensen afwijken van de leiding van de Heilige Geest, en dus onbetrouwbaar worden, kan Yahuah's plan niet ten uitvoer komen.
De Heilige Geest heeft aan Johan verteld dat Calling from Yahuah groot zal worden, dus deze 2 families zijn nog maar het begin. 
Hieronder lees je kort over de families. Voor uitgebreidere informatie, zoals over het ontstaan, over de achtergrond en over de vele wonderen die de Vader heeft gedaan (zoals honderden kinderen meerdere keren laten opstaan uit de dood), zie de pagina “Families”.  

Start van Agape familie:

In 2015 had De Heilige Geest Johan opgedragen om een facebook account aan te maken en Johan en Jean Pierre hebben elkaar ontmoet via facebook messenger.

Op 1 december 2017, het jaar waarin Johan het uitschreeuwde naar Yahuah, ontmoette hij Jean Pierre online op een bovennatuurlijke manier.
Omdat Johan online veel Afrikanen had ontmoet, die om geld vroegen om hun broertjes en zusjes te voeden en die later onbetrouwbaar waren gebleken, was hij wat terughoudend.
De Heilige Geest droeg hem echter op om zijn laatste 20 euro te geven om Jean Pierre en zijn halfzusje "Isimbi" (die op dat moment nog maar 3.5 jaar oud was) te helpen. 
Verder werd Johan geïnstrueerd om voortaan voor ze te zorgen.
Op het moment van de eerste chat, hadden Jean Pierre en Isimbi al 3 dagen modder gegeten om in leven te blijven. Johan moest meerdere keren aandringen om de betaalgegevens van Jean Pierre te krijgen, waardoor hij wist dat deze 24-jarige man te vertrouwen was. En zoals we zo vaak zien bij Yahuah, vertelde Jean Pierre dat Johan een gebedsverhoring was voor hun.
De volgende dag kreeg Johan een visioen over een groot huis met veel Afrikaanse kinderen. Ze waren in een grote tuin, vol met fruitbomen, en er was zelfs een koe. 
Later vertelde Jean Pierre aan Johan dat hij 12 (!) jaar lang gebeden had om een weeshuis te mogen beginnen. Zelf werd hij ook wees. Op jonge leeftijd verloor hij zijn vader, die in de gevangenis werd vermoord, en ook zijn moeder overleed door een ziekte (door gebrek aan hulp).
Kort na het ontstaan van die Goddelijke verbinding, begon Jean Pierre overal straatkinderen tegen te komen en werd hij de leider van Agape familie. 
Dus binnen 6 maanden werd het visioen van Johan realiteit; wat een wonder van onze Hemelse Vader. 
Momenteel is Agape familie de grootste familie met 4002 ex-wezen en ex-straatkinderen. Hun leeftijden variëren van 2 tot 24 jaar oud en Jean Pierre is nog steeds de leider. 
Agape familie bestaat uit verschillende teams, zoals het kook team, het was team en het team dat zorgt voor de kleine kinderen. 
*Alle 4002 kinderen hebben Yahushua aangenomen als hun God en hun Redder en ze willen hem dagelijks volgen.

Johan en Naomi hebben de dagelijkse taak gekregen om JP te ondersteunen op veel verschillende manieren en om hem te begeleiden zodat alle kinderen dichtbij Yahuah blijven.

 
Aantal kinderen in de families:
Door positieve en negatieve gebeurtenissen zijn de aantallen kinderen voortdurend aan verandering onderhevig.
In Agape familie komen er bijvoorbeeld nieuwe kinderen bij en in januari 2023 heeft Jean Pierre 555 en 526 kinderen moeten begraven. Ook hebben wij afscheid moeten nemen van 3436 kinderen die geen respect hadden voor Yahushua, voor Johan en voor Jean Pierre. Zij veroorzaakten oproer, ze hebben aanslagen gepleegd op het leven van Jean Pierre, ze hebben zijn telefoon gestolen evenals 66 kookpotten en ze hebben aardappelen uit de grond gehaald. Het laatste heeft gezorgd voor een grote hongersnood gevolgd door het verlies van vele levens. 
In het algemeen gaan de levens van de kinderen verloren door voedseltekorten, door extreme weersomstandigheden en door vreselijke beslissingen van mensen zonder hart voor de kinderen. Er is zelfs een tijd geweest waarin Agape familie 10.233 kinderen telde, inclusief 2.159 helpers en Jean Pierre.  
 
Johan ontmoet zijn vrouw Naomi:
In tegenstelling tot Johan, groeide Naomi wel op bij gelovige ouders. Haar vader was een Messiaanse Jood uit Israël.
Tijdens haar jeugd had ze echter weinig interesse in het geloof. Op haar 26e verhuisde ze van Uden naar Amsterdam (Bijlmer) voor werk. Haar wereldse leven werd steeds completer, maar zij zocht naar meer. In de Bijlmer woonden op dat moment veel mensen van Afrikaanse komaf. Velen van hen zijn op de een of andere manier spiritueel.

Op een dag werd ze op straat benaderd door twee mannen die haar vroegen waarom ze lachte en of ze Jezus had gezien. Ze vertelde hen dat ze in God geloofde, maar dat ze niet zoveel had met Jezus.

Hierop nodigden ze haar uit om naar hun kerk te komen, waar ze naartoe ging. Naomi geeft aan dat de diensten wel wat met haar deden, maar dat ze eigenlijk vooral interesse had in het mannelijke geslacht. Ook ging op maandag het leven weer door zoals vanouds.

Eigenlijk dacht ze dat ze het erg goed deed in het leven en dat God, voor zover ze een idee had bij Hem, behoorlijk tevreden over haar zou zijn. Van een ding wist ze echter dat het niet goed was en dat was haar omgang met mannen. Ze wilde graag een stabiele partner in haar leven om een gezin te stichten en dan zou haar leven compleet zijn. 

Tegelijkertijd experimenteerde ze met New Age. Ze las bijvoorbeeld boeken over mindfullness en ze luisterde erg graag naar keltische muziek. Allerlei zaken waarvan ze nu weet dat deze tegen de wil van Yahuah ingaan.

 
Ze is dan ook erg dankbaar dat Yahuah haar leven een andere kant opstuurde voordat dit experimenteren verder door kon gaan. (voordat ze Johan ontmoette, had ze zelfs het plan om naar een Kabbala bijeenkomst te gaan).  
 
En toen gebeurde het – zelfs zonder gebed! – dat Naomi een appartement kocht in Weesp, slechts 300 meter bij Johan vandaan. In juni 2018 ontmoetten Naomi en Johan elkaar op een speciale en romantische avond terwijl ze allebei langs het water liepen. Johan was een vurige volgeling van Yahushua, onder leiding van de Heilige Geest, en dit was op sommige momenten erg heftig voor Naomi. Dit gaf Geestelijke strijd, maar daarbuiten was de relatie vanaf het begin heel fijn en bijzonder.
 
Ondanks de strijd, hebben zij beiden vanaf het begin geweten dat Yahuah hen bij elkaar heeft gezet om Zijn perfecte plan uit te werken door hun heen. Hij heeft dan ook, zoals geschreven in Romeinen 8:28, alles ten goede laten werken in hun huwelijk. 
In 2019 zijn ze getrouwd en, terugkijkend, geven ze lachend aan dat ze zich beiden niet kunnen voorstellen om met iemand anders samen te zijn. Johan benoemt ook even dat er in Naomi wel 66 (!) gebedsverhoringen zitten.
Prijs Yahuah!! Naomi zit nog in het proces om haar hele leven in de Handen van Yahushua te geven.
Ze geeft aan dat ze het zonder Yahuah niet gered zou hebben; niet op Geestelijk vlak, niet op emotioneel vlak en niet op fysiek vlak. Samen zijn Johan en Naomi de uitvoerende kracht achter Calling from Yahuah en zijn zij de fundering waarop Yahuah Zijn project heeft gebouwd. Naast het leiden van Calling from Yahuah, heeft Johan ook de taak gekregen om de juiste mensen te helpen, die vast lopen in hun leven. Het is de bedoeling om deze zielen vervolgens te trainen om hun hele leven aan Yahuah te geven.
Naomi heeft daarbij van Yahuah de roeping gekregen om zieke mensen te helpen en om ze te ondersteunen met gezond voedsel, zoals geschreven staat in Genesis 1:29.
Als echtpaar vervullen ze hiermee de Bijbelse taken van genezing, bevrijding en verlossing op alle drie de niveaus: geestelijk, lichamelijk en emotioneel. Meer informatie en gratis hulp vind je op de “Counseling” pagina.  
 
Start van Shalom familie:
Nadat Johan en Naomi elkaar hadden ontmoet in 2018, vertelde de Heilige Geest aan Johan dat de taak, om Shalom familie in Rwanda ook te ondersteunen, aan Naomi gegeven zou worden. Op dat moment had Joseph, de leider van de familie, al 7 kinderen die hij verzorgde.
Inmiddels is de familie gegroeid tot 260 kinderen van 3 tot 20 jaar oud.   

* alle 260 kinderen hebben Yahushua aangenomen als hun Redder en Koning.  

 
Yahuah's plan in Noorwegen:
In mei 2020 kreeg Johan opnieuw een visioen van Yahuah. In dezelfde maand, meer dan 30 bevestigingen van Yahuah later, wisten Johan en Naomi zeker dat Hij hen naar Noorwegen stuurde. In oktober 2020 bleek het visioen, het uitzicht te zijn vanuit de achtertuin van hun huurhuis in Noorwegen. 
Ze hebben hun appartement in Weesp verkocht, waarna ze de overwaarde grotendeels gebruikt hebben voor Calling from Yahuah. Hiermee konden ze huizen en schoolgebouwen huren in Rwanda om zo de kinderen veilig en dicht bij elkaar houden.
Daarnaast zijn ze ook miljoenen vierkante meters grond gaan huren om o.a. aardappelen, rijst, sorghum, bananen, bonen en andere soorten voedsel te verbouwen.  
En toen kwam, in juni 2021, het moment waarop Johan en Naomi een lege bankrekening hadden.
Na dagen van gebed, kreeg Johan het speciale bericht van de Heilige Geest dat de informatie over Calling From Yahuah (destijds nog Calling From God) openbaar bekend gemaakt mocht worden.
Vanaf dat moment zou iedereen de kans krijgen om Calling from Yahuah te ondersteunen.  
Daarvoor wist bijna niemand ervan en heeft het echtpaar zelf alles aan de hongerige en (bijna) stervende kinderen gegeven De hulp van anderen was minimaal. Als je ook wil helpen, kijk dan op de “Doneren” pagina.
Geld is niet het enige dat we nodig hebben. Onderschat ook nooit de kracht van gebed!  
 
Zij zien steeds meer mensen die Calling From Yahuah steunen en die, daarmee, de wezen en de straatkinderen helpen.

Dit is een Bijbelse opdracht, daar Gods Hart met de wezen, de weduwen en de armen is.

Johan en Naomi bidden dat Yahushua hun met de juiste mensen in contact zal brengen om het leven van de arme en eenzame straatkinderen te verbeteren.

De focus ligt nu op het bereiken van mensen, kerken, organisaties en bedrijven met een hart voor de kinderen.

Wij als gelovigen, volgelingen van Yahushua, zijn het licht en zout op deze aarde.

Waar de wereld zich niet om hen bekommert, vertrouwt Yahuah ons de straatkinderen toe.

Wij kunnen deze egoïstische, kwaadaardige wereld veranderen.

Wij geheel anders. Wij moeten het niet verwachten van een regering en van valse organisaties; dit is ons probleem en wij moeten het veranderen.

Dat staat ook in de bijbel. Yahushua is nog altijd dezelfde ( Hebreeën 13.8)

Nu zijn alle kinderen in de 2 families onze broertjes en zusjes en tevens zijn zij discipelen van Yahushua.

 
Updates
Bij Calling from Yahuah geloven we dat het belangrijk is dat alle betrokkenen inzicht krijgen in de financiële zaken. Als de Vader het wil, worden er twee wekelijks updates geplaatst over alle families, over de verdeling van de giften en over de wonderen die Yahuah daarmee heeft gedaan. Zie de pagina “Doneren” voor meer informatie. 
 
Speciale Acties
Soms krijgen Johan en Naomi, door de Heilige Geest, projecten aangereikt die speciale aandacht verdienen. Op dit moment is zo'n project bijvoorbeeld het verschepen van een enorme zeecontainer met kleding voor meer dan 2.000 half naakte kinderen in Agape familie. De camper die, door Yahuah, aan Johan en Naomi beloofd is om Zijn wil te doen in heel Noorwegen, valt ook in deze categorie. Voor meer informatie over en inzicht in de Vaders wil met de camper, verwijzen wij je door naar de pagina “Speciale Acties”.  
 
Getuigenissen
Tijdens de wandeling met Yahuah zijn getuigenissen een dagelijks cadeau voor Johan en Naomi. Elke dag is wonderlijk met de Vader en je weet nooit wat Hij heeft gepland!
Daarom worden er regelmatig getuigenissen gedeeld op de “Getuigenissen” pagina.
Wij zijn Hem dankbaar voor al Zijn wonderen en we geloven dat er nog vele prachtige getuigenissen zullen komen!  

ONS DOEL ~ Is om de juiste wezen en straatkinderen te redden en om hen een nieuw leven te geven in een veilig gezin met Yahushua als hun Redder en Voorziener!!!

 
Wij danken Yahuah voor jullie levens.
Wees gezegend om een zegen te zijn!  
 
Met heel veel liefde en Gods Rijkelijke Zegen,  
 
Team Calling from Yahuah
  
 

 

  • Audios from Johan & Naomi:    AudioVolg ons op TELEGRAM voor dagelijkse en wekelijkse updates.

Hier delen wij wat er in de families gebeurt en ontvang je informatie over de nieuwe kinderen, over hun noden en over de besteding van de donaties.

NEDERLANDS KANAAL:

https://t.me/CallingFromGodNederlands

 

 

 

Reactie plaatsen

Reacties

Carina Meijer
3 maanden geleden

Lieve Papa, Johan en Naomi,

Prijs de Heer!! Ik ben zo dankbaar voor de Vader dat Hij jullie heeft gemaakt en dat jullie je hebben opengesteld om als Zijn gereedschap te worden gebruikt en Zijn wil te doen waardoor Zijn prachtige project op deze manier tot stand is gekomen en komt!!

En de wonderen die er gebeuren! Kinderen die wakker worden en zelfs meerdere malen opstaan uit de dood en bijv. geld dat wonderbaarlijk voor zoveel meer dingen wordt gebruikt om de kinderen te helpen dan ik ooit had kunnen bedenken als mens (eigenlijk alleen genoeg om wat schulden af te kopen, maar uiteindelijk gaat de shopeigenaar waarbij de schuld uitstond van de afbetaling een goede telefoon kopen die hij gaat gebruiken om elke 2 weken foto’s te maken én is van het geld ook een drachtige koe aangeschaft!! Dus er is nu afbetaling, foto’s, melk én ook een kalfje!). Papa U bent ZO GOED!!! En een paar dagen later 4 koeien voor de prijs van 1!!

Alleen al tussen de updates van 1 jan 2023 en 25 jan 2023 zijn bij de Agape family 438 kinderen opgestaan uit de dood, waarna 317 kinderen terugvielen en allemaal opnieuw zijn opgestaan!! Het kan niet anders dan dat dat van God is.

En het is zo mooi om te zien wat er met alle donaties gebeurt en hoeveel kinderen er geholpen kunnen worden via alle updates die jullie geven. Ook komt het erg dichtbij als je leest dat er tegenslagen zijn en hoeveel kinderen er zijn gestorven (bij de update van 7 feb 2023 hadden er bij de Agape family 555 kinderen begraven moeten worden en achter de schermen bleken dat er nog eens 526 kinderen meer te zijn en ook zijn van de 438 opgestane kinderen 10 kinderen uiteindelijk alsnog overleden voordat de 317 kinderen terugvielen die daarna opnieuw opstonden). Ik ben dankbaar te weten dat ondanks dat er dingen gebeuren die niet van God zijn, Hij de controle heeft en er uit ervaringsverhalen van de kinderen bekend is dat ze niet lijden. Uit getuigenissen van de opgestane kinderen hebben meerdere kinderen zelfs aangegeven dat ze op een mooie plaats waren en een man in het wit zagen.

Ik kan alleen maar hopen dat dit alles anderen inspireert om ook te geven. En het is niet zomaar een project: het is Gods project! Het is niet van Johan en Naomi. Zij zijn enkel gereedschap van God. Mooier kun je het niet hebben! En God houdt van mensen die geven. Geef de eerste tiende van je inkomsten aan God en geef daarnaast ook aan Gods Koninkrijk (Calling from Yahuah). Je bent een kind van de Koning, dus kunt rijkelijk geven. Je krijgt er overvloed (abundance) en zoveel meer van Hem voor terug!

En ik ben de Vader, Yeshua (Jezus Christus) en de Heilige Geest ZO dankbaar voor het maken van jullie en hoe Hij jullie naar mij toe heeft gestuurd om mij zelf te redden van de dood nadat ik op 30 dec 2022 na maanden ziekte bijna geheel verlamd was en amper kon praten. Ondanks indicatie voor opname was dat steeds niet van de grond gekomen. De dag ervoor had ik in een gebedsgroep die niet van God was aangegeven dat ik een wonder van God nodig had. Iemand daaruit had voor mij een post gemaakt op social media met dat ik het gevoel had dat dit een leven of dood situatie was. Niemand had echter gebeld met hulp. Uiteindelijk had ik de voordeur opengezet voor de ambulance en vermoedde ik dat ik óf thuis óf in het ziekenhuis dood zou gaan. Ik bad tot God (en tot anderen - wat NIET mag, maar de Vader redde me toch, en hoe!) Net voordat ik 112 wilde bellen, belde Naomi. Ze vroeg me of ze met Johan voor me mocht bidden. Wat gepikeerd, maar vooral angstig dat ik daarna misschien geen 112 meer zou kunnen bellen omdat ik dan niet meer zou kunnen spreken, zei ik ja (ik had het idee dat mensen me moesten ophalen en verzorgen en aangezien ze belden uit Noorwegen, zag ik niet in hoe ze me konden helpen - maar God had een ander plan… en dat is altijd beter dan dat van onszelf!). Johan begon te bidden en ook al geloofde iets in mij het niet en vond het maar onzin, een ander deel van mij vond het heel fijn en terugkijkend was het ergens alsof ik een zwarte wolk uit me op zag of voelde stijgen. Johan vroeg hoe ik me voelde. Ik zei dat ik me prima voelde. Dat was een hele ondankbare reactie van mij. Want wat bleek: ik kon lopen, dansen, praten en zelfs ZINGEN!!! Ik heb sindsdien volgens mij meerdere bevestigingen gekregen van de Vader dat ik anders echt dood zou zijn geweest.

Die avond heb ik uiteindelijk 5 uur aan de telefoon gezeten met Johan en Naomi en Yeshua aangenomen en mijn leven volledig aan de Vader gewijd. Dit ging echter niet zonder slag of stoot: toen Johan me vroeg of ik Yeshua wilde aannemen, haperde ik. Hij gaf me na mijn reactie aan dat satan sluw was. Maar zelfs na bijna dood te zijn gegaan en te zijn gered door Yeshua twijfelde ik! Volgens mij zei ik uiteindelijk zachtjes ja, niet wetende waar ik nu precies ja tegen zei, was ik angstig en hoopte ik ergens misschien later nog terug te kunnen als dit alles toch niet goed zou blijken te zijn. Terwijl ik een week daarvoor niets liever wilde dan een van de gekozen mensen zijn door Yeshua, maar niet wist en geloofde dat dat nu ook nog kon! Maar oh wat ben ik dankbaar dat ik ja heb gezegd! Beste beslissing ooit!!! De Vader is ECHT!!! Yeshua is ECHT!!! En de Heilige Geest is ECHT!!!

Yeshua heeft mij bevrijd, verlost en genezen! Ik ben de Vader eeuwig dankbaar. Dankzij Hem kan ik nu ook iets betekenen voor Zijn Koninkrijk via dit prachtige project Calling from Yahuah. Dank U wel Vader, dank U wel Yeshua en dank U wel Heilige Geest!!! Voor ALLES! PRIJS JULLIE!!!

Met heel veel liefde en Gods rijke zegen,

Carina

In de machtige Naam van Yeshua, Amen!

Jeroen
6 maanden geleden

Lieve broer en zus…

Ik heb jullie leren kennen als 2 mensen die de boodschap van Yahusha goed hebben begrepen.
Omzien en naar de weduwe en wezen.

Ook als mens hebben wij elkaar gevonden en ben erg blij dat Yahuah ons bij elkaar heeft gebracht op een wonderlijke manier,

Jullie bediening is kei hard maar vruchtbaar.
Mooi om te zien hoe Yahuah jullie gebruikt.
Bij jullie zie ik heel sterk….minder van mezelf en meer van Hem zoals de DeSchrift dat zo mooi zegt.

Prachtig om te zien dat elke euro cent bij de wees kinderen terecht komt.
Keep up the good work en dank voor wie jullie zijn.
Ons contact en jullie bewogenheid over mijn leven heeft mijn leven weer kleur gegeven want jullie kwamen precies op tijd in mijn leven.

Veel zegen met alles en prijs Hem.

Knuffels uit mooi Katwijk aan zee.

Helena Harder Hendriks
6 maanden geleden

Lieve Broer en Zus . Lieve mensen hier mijn bericht. God zegt tegen ons heb elkander lief . Help elkander . Zorg voor elkander . Zorg voor de armen wezen en de weduwnaren . Ik zelf help en bid voor de kinderen iedere avond . Gij zijt geroepen Johan om dit werk te mogen doen voor de kinderen . Deze kinderen zitten al jaren in mijn hart. Want wees eens eerlijk en kijk als je 5 jaar oud ben . Je heb geen ouders meer helemaal niks je heb niemand om op terug te vallen . Wat komt eraan van terecht . De kinderen hebben onze hulp nodig want ze redden het niet alleen . Als ik eet en drink dan kijk ik in de ogen van een kind wat honger en dorst heeft . En ik bid dat er mensen zijn die helpen . Dat je een kind een glimlach en stralende ogen geeft . Dat is de liefde van God door een kind. Geef en het zal je beloond worden . Ik heb het al mogen ervaren . Ik ga dan niet in detail ,want ik ben er voor de kinderen . Mensen hebben al veel huis auto kinderen familie eten drinken en ga zo maar door . Maar vergeten nog dat de armsten der armen waar ze alles hebben weg genomen er nog zijn . God is met de kinderen . Het zijn Gods kinderen . Vergeet ze dan ook niet en geef mensen . Want ze kunnen niet zonder u . Gods zegen voor allen . Mogen God jullie rijkelijk zegen . Amen